Search

“I am risen, and I am with you still!”

No barriers! The Easter story tells us that Jesus who was dead stepped out of the tomb, alive! If death cannot hold him prisoner, neither can time or the circumstances of history and place. He is with us still, here in Norwich, now in 2018. If He is here with us, we are alive in new ways. No barriers! If He is with us still, we have an immense power to do good. We can both change our individual lives and fashion together a true community of believers. This is the beginning of the new creation. No barrier can hold us back!

Happy Easter!

Fr. Washabaugh
Fr. Albrecht

Mass Times
Sat: 5:30pm
Sun: 7:00am, 10:00am
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 10:00 AM (Mass in Spanish), 12:30 PM (Mass in Creole)
Learn more>>

Byenveni nan Group Twa Pawas nou yo nan Norwich!

Pawas Katolik yo: Sen Pyè e Sen Pòl, Sen Jozèf ak Sent Mari nan Norwich louvri pò li yo pou tout moun. Apre tou, Seyè nou an Gran Mèt nou an, Jezi louvri bra l bay tout moun. Li bay lavi l pou tout moun. Se konsa, tout moun gen yon chans pou yo genyen yon kontantman pafè. Sa a se kontantman ke nou jwenn lè nou aksepte pran chemen vrèman difisil ke Seyè nou an envite nou pran. Kris la pa pwoteje nou kont difikilte nou yo e li pa garanti non plis ke tout bagay pral mache byen. Prosperity oswa povrete, sante oswa doulè, aplodisman oswa mepri: nenpòt ladan yo ka vin jwenn nou. Men, Li mache avèk nou epi nou ansanm avè l. Kontantman sa se yon kontantman profon kap pèmèt nou travèse moman difisil nou yo, tout lapenn nou yo. Vin viv lavi yon disip avek nou. Vin lapriyè avek nou, vin selebre sakreman yo avek nou , vin patisipe nan Lekaristi avek nou. Vin mete avek nou nan tantativ nou yo pou nou tounen yon kominote frè ak sè otantik k'ap sèvi tout moun ki nan nesesite. Ou ka jwenn kè kontan tankou Kris la bay.

Se pa tout moun ki ap cheche oswa ap mande ki pèdi, epi se pa yon koyensidans ke w ap li pawòl sa yo ... Se konsa, si w ap soti byen lwen epi wap chèche yon koneksyon serye avèk Bondye e avek lòt moun kap chèche tou, tanpri vin jwenn nou!

Lyen sa kapab reponn kèk nan kesyon ke ou genyen.

Mass Times
Sat: 5:30pm
Sun: 7:00am, 10:00am
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 10:00 AM (Mass in Spanish), 12:30 PM (Mass in Creole)
Learn more>>

Witamy w społeczności katolickich parafii w Norwich, CT!

Społeczność parafii Świętych Piotra i Pawła, Świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny w Norwich, Connecticut jest otwarta absolutnie dla wszystkich. Jakby na to nie patrzeć, nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus otworzył swoje ramiona dla absolutnie każdego, kto do niego przychodzi. On oddał swoje życie za nas wszystkich. Tak więc, absolutnie każdy ma w Nim szansę na całkowite spełnienie i pełnię szczęścia. Owa szczęśliwość stanie się naszym udziałem, o ile weźmiemy udział w tej niełatwej wędrówce wiary, do jakiej nasz Pan nas zaprasza. Chrystus nie osłoni nas w niej przed trudnościami, nie obiecuje nam także sukcesów bez porażek. Bogactwo czy ubóstwo, dobre zdrowie czy choroba, owacja na stojąco czy zlekceważenie przez tłum – to wszystko może zdarzyć się na tej drodze. Lecz On będzie z nami wiernie kroczył, a my z Nim. W tym właśnie jest źródło głębokiego i stałego szczęścia, które pozwala nam przetrwać każdy smutek.

Dołącz do nas na tej drodze bycia uczniami Pana, módl się z nami, przeżywaj z nami obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach świętych, a najszczególniej w Ofierze Mszy Świętej. Dołącz do nas w naszych staraniach budowania wspólnoty prawdziwych braci i sióstr, którzy chcą służyć Ewangelii w świecie który – chociaż temu zaprzecza – tak bardzo Jej potrzebuje! Spróbuj kroczyć z nami drogą wiary katolickiej, a możesz odkryć szczęście jakie chce Ci dać Chrystus.

Bardzo często poszukując sensu życia oddalamy się od tego co w nim najistotniejsze, lecz nawet wtedy czuwa nad nami Boża Opatrzność… Jeżeli więc całkiem przypadkowo trafiłeś na naszą stronę internetową, a poszukujesz bliższego kontaktu z Bogiem i z drugim człowiekiem, dołącz do nas!

Mass Times
Sat: 5:30pm
Sun: 7:20am, 10:00am
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 10:00 AM (Mass in Spanish), 12:30 PM (Mass in Creole)
Learn more>>

 

Bienvenidos (as) a las Parroquias unidas de Norwich!

Las parroquias católicas de San Pedro y San Pablo, San José y Santa María en Norwich tienen sus puertas abiertas para absolutamente todo el mundo. Después de todo, nuestro Señor y Maestro, Jesús abrió sus brazos para absolutamente todo el mundo. Él dio su vida por todos. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo tiene una oportunidad de la felicidad profunda y completa. Esta es la felicidad que se encuentra cuando aceptamos el arduo camino que el Señor nos invita a tomar. Cristo no nos protege de la dificultad ni garantiza la buena fortuna. La prosperidad o la pobreza, la salud o el dolor, aplausos o desprecio: Cualquiera de estos puede venir. Pero Él camina con nosotros y nosotros con Él. es ésta una felicidad más profunda que nos lleva a través de todo el dolor.

Únase a nosotros en la vida de discipulado. Únase a nosotros en la oración, los sacramentos, la Eucaristía. Únase a nosotros en nuestro intento de convertirnos en una comunidad de hermanos y hermanas y sirvientes de mundo auténticamente necesitado.

Usted puede encontrar que tal felicidad que Cristo ofrece es para usted.

No todos los que preguntan se pierden, y no es coincidencia que usted esté leyendo estas palabras ... Así que si usted viene de lejos y busca de una conexión significativa con Dios y otros extranjeros, únete a nosotros!

Este enlace puede responder a algunas de sus preguntas.

 

Mass Times
Sat: 5:30pm
Sun: 7:20am, 10:00am
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00pm
Sun: 10:00 AM (Mass in Spanish), 12:30 PM (Mass in Creole)
Learn more>>

All Cluster Announcements

We welcome a young man, Albert Colon, to our cluster to help us organize evangelization and youth ministry. Albert will work for o...

Read More >>>

Recall that in order to protect your privacy (HIPAA rules), it is no longer a regular practice for healthcare facilities to notify...

Read More >>>

Standing Together To Build A Future - ACA
This Sunday, March 4th,  we launch the 2018 Annual Catholic Appeal, “Standing Together to Build the Future”....

Read More >>>

aca, annual catholic apeal
With a physical banner in front of our churches, we send out the message of welcome. Even more, our parish cluster now takes on th...

Read More >>>

LifeTeen Schedule
Lifeteen Catholic Youth Ministry For High School Students Sunday nights Aprill 22nd May 6th May 20th June 3rd ...

Read More >>>

Attention, Parents and Grandparents: PASS THIS ON TO THE YOUTH IN YOUR LIFE! Young people ages 16 – 29, (Catholic and ...

Read More >>>

View All>

Today's Readings

Cluster Blog

My Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord, ...

Read More >>>

  How are your Lenten resolutions? By the ...

Read More >>>

Why do we always go to the desert? We see this exa...

Read More >>>

5th Sunday in Ordinary Time For most of us, the dy...

Read More >>>

Color:
H1 Color:
H2 Color:
H3 Color:
Links:
Background Pattern: