Search

News

Posted on January 27, 2018 17:53

For 45 years, Operation Rice Bowl has helped to feed the hungry poor. Through Operation Rice Bowl --- a program of prayer, fasting, learning, and giving --- what you give up for Lent can give hope to the poorest of the poor.

Make this Lenten season one of awareness, compassion, and reflection. Operation Rice Bowl is sponsored by Catholic Relief Services and the Diocese of Norwich. Details of this program will appear in next Sunday’s Bulletin

 

Durante 45 años, la Operación Plato de Arroz ha ayudado a alimentar a los pobres que padecen hambre. A través de la Operación Plato de Arroz, -un programa de oración, ayuno, aprendizaje y entrega- lo que renuncies a la Cuaresma puedes dar esperanza a los más pobres entre los pobres. Haga de esta temporada de Cuaresma una etapa de conciencia, de compasión y reflexión. La Operación Tazón de Arroz está patrocinada por Catholic Relief Services y la Diócesis de Norwich. Los detalles de este programa aparecerán en el Boletín del próximo Domingo.

 

Pandan Tan Karèm la Pandan45 ane, Operasyon Rice Bowl te ede nou bay moun ki grangou manje. Atravè operasyon Rice Bowl --- yon pwogram lapriyè, jèn, aprann, ak bay --- sakrifis nou deside fè pandan karem la ka bay moun ki pi pòv yo espwa. Ki sa ou ka fè pou pòv yo. Fè sezon Karèm sa a yon sezon pou ou pran konsyans, pou gen konpasyon, epi pou medite. Operasyon Rice Bowl patwone pa Sèvis Sekou Katolik ak Dyosèz Norwich la. Detay sou pwogram sa a ap parèt nan Bilten Dimanch kap vini an.

Bookmark and Share