Search

Welcome to Joint Norwich Cluster Parishes!

The Catholic parishes of Ss. Peter and Paul, St. Joseph and St. Mary in Norwich have their doors open to absolutely everyone. After all, our Lord and Master, Jesus opened his arms to absolutely everyone. He gave his life for everyone. So, absolutely everyone has a shot at deep and full happiness. This is the happiness that is found when we accept the arduous journey our Lord invites us to take. Christ does not protect us from difficulty or guarantee good fortune. Prosperity or poverty, health or pain, applause or scorn: any of these may come. But He walks with us and we with Him. Here is a deeper happiness that carries us through all sorrow.

Join us in the life of discipleship. Join us in prayer, the sacraments, the Eucharist. Join us in our attempt to become a community of genuine brothers and sisters and servants to needy world.

You may find that such happiness as Christ gives is for you.

Not all who are wondering are lost, and it’s not coincidence that you are reading these words…So if you are coming from a far and looking for a meaningful connection with God and other wonderers, please join us!

Fr. Washabaugh
 

Byenveni nan Group Twa Pawas nou yo nan Norwich!

Pawas Katolik yo: Sen Pyè e Sen Pòl, Sen Jozèf ak Sent Mari nan Norwich louvri pò li yo pou tout moun. Apre tou, Seyè nou an Gran Mèt nou an, Jezi louvri bra l bay tout moun. Li bay lavi l pou tout moun. Se konsa, tout moun gen yon chans pou yo genyen yon kontantman pafè. Sa a se kontantman ke nou jwenn lè nou aksepte pran chemen vrèman difisil ke Seyè nou an envite nou pran. Kris la pa pwoteje nou kont difikilte nou yo e li pa garanti non plis ke tout bagay pral mache byen. Prosperity oswa povrete, sante oswa doulè, aplodisman oswa mepri: nenpòt ladan yo ka vin jwenn nou. Men, Li mache avèk nou epi nou ansanm avè l. Kontantman sa se yon kontantman profon kap pèmèt nou travèse moman difisil nou yo, tout lapenn nou yo. Vin viv lavi yon disip avek nou. Vin lapriyè avek nou, vin selebre sakreman yo avek nou , vin patisipe nan Lekaristi avek nou. Vin mete avek nou nan tantativ nou yo pou nou tounen yon kominote frè ak sè otantik k'ap sèvi tout moun ki nan nesesite. Ou ka jwenn kè kontan tankou Kris la bay.

Se pa tout moun ki ap cheche oswa ap mande ki pèdi, epi se pa yon koyensidans ke w ap li pawòl sa yo ... Se konsa, si w ap soti byen lwen epi wap chèche yon koneksyon serye avèk Bondye e avek lòt moun kap chèche tou, tanpri vin jwenn nou!

Lyen sa kapab reponn kèk nan kesyon ke ou genyen.

Witamy w społeczności katolickich parafii w Norwich, CT!

Społeczność parafii Świętych Piotra i Pawła, Świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny w Norwich, Connecticut jest otwarta absolutnie dla wszystkich. Jakby na to nie patrzeć, nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus otworzył swoje ramiona dla absolutnie każdego, kto do niego przychodzi. On oddał swoje życie za nas wszystkich. Tak więc, absolutnie każdy ma w Nim szansę na całkowite spełnienie i pełnię szczęścia. Owa szczęśliwość stanie się naszym udziałem, o ile weźmiemy udział w tej niełatwej wędrówce wiary, do jakiej nasz Pan nas zaprasza. Chrystus nie osłoni nas w niej przed trudnościami, nie obiecuje nam także sukcesów bez porażek. Bogactwo czy ubóstwo, dobre zdrowie czy choroba, owacja na stojąco czy zlekceważenie przez tłum – to wszystko może zdarzyć się na tej drodze. Lecz On będzie z nami wiernie kroczył, a my z Nim. W tym właśnie jest źródło głębokiego i stałego szczęścia, które pozwala nam przetrwać każdy smutek.

Dołącz do nas na tej drodze bycia uczniami Pana, módl się z nami, przeżywaj z nami obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach świętych, a najszczególniej w Ofierze Mszy Świętej. Dołącz do nas w naszych staraniach budowania wspólnoty prawdziwych braci i sióstr, którzy chcą służyć Ewangelii w świecie który – chociaż temu zaprzecza – tak bardzo Jej potrzebuje! Spróbuj kroczyć z nami drogą wiary katolickiej, a możesz odkryć szczęście jakie chce Ci dać Chrystus.

Bardzo często poszukując sensu życia oddalamy się od tego co w nim najistotniejsze, lecz nawet wtedy czuwa nad nami Boża Opatrzność… Jeżeli więc całkiem przypadkowo trafiłeś na naszą stronę internetową, a poszukujesz bliższego kontaktu z Bogiem i z drugim człowiekiem, dołącz do nas!

Bienvenidos (as) a las Parroquias unidas de Norwich!

"Es tarde en la Cuaresma... Casi Pascua" Carta del Padre Washabaug

Las parroquias católicas de San Pedro y San Pablo, San José y Santa María en Norwich tienen sus puertas abiertas para absolutamente todo el mundo. Después de todo, nuestro Señor y Maestro, Jesús abrió sus brazos para absolutamente todo el mundo. Él dio su vida por todos. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo tiene una oportunidad de la felicidad profunda y completa. Esta es la felicidad que se encuentra cuando aceptamos el arduo camino que el Señor nos invita a tomar. Cristo no nos protege de la dificultad ni garantiza la buena fortuna. La prosperidad o la pobreza, la salud o el dolor, aplausos o desprecio: Cualquiera de estos puede venir. Pero Él camina con nosotros y nosotros con Él. es ésta una felicidad más profunda que nos lleva a través de todo el dolor.

Únase a nosotros en la vida de discipulado. Únase a nosotros en la oración, los sacramentos, la Eucaristía. Únase a nosotros en nuestro intento de convertirnos en una comunidad de hermanos y hermanas y sirvientes de mundo auténticamente necesitado.

Usted puede encontrar que tal felicidad que Cristo ofrece es para usted.

No todos los que preguntan se pierden, y no es coincidencia que usted esté leyendo estas palabras ... Así que si usted viene de lejos y busca de una conexión significativa con Dios y otros extranjeros, únete a nosotros!

Este enlace puede responder a algunas de sus preguntas.

Live Stream Mass

While public masses are temporarily suspended due to COVID-19, Fr. Washabaugh will be LIVE streaming Mass on Sunday from the Chapel at Sts Peter and Paul.

English Mass at 8:30AM EDT, Spanish Mass at 10:30 AM EDT, Creole Mass at 12:30 PM EDT.
We will pray the Mass together at the same time, but not at the same place.The masses will be streamed LIVE on our Facebook Page While Facebook will nag you about joining - you do not need to join to be able to watch the live videos of the Mass. We are trying to add YouTube as a livestreaming option but need 1000 subscribers to do so - please subscribe to our YouTube Channel!

Now it is more important than ever that we join together in prayer!
Pray for one another and for those most vulnerable to infection. 
Go to your inner room (see Matt 6:5-8). 
Scripture, Rosary; talk to God heart to heart.

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, all Public Masses are Temporarily Suspended Learn More >>
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30 AM

Learn more>>

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, all Public Masses are Temporarily Suspended Learn More >>
Sat: 4:00 PM (Mass in English)
Sun: 8:30 AM (Mass in English/Polish)

Learn more>>

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, all Public Masses are Temporarily Suspended Learn More >>
Sun: 10:30 AM (Mass in Spanish)
Sun: 12:30 PM (Mass in Creole)

Learn more>>

All Cluster Announcements

Ascension of the Lord / Ascensión del Señor
English Spanish 10 Days For Prayer Ascension Thursday, this Thursday May 21, is the 40th day after the Lord's Resurrection. Pentecost Sunday is the 50th day.  The Lord Jesus returns to heaven to send us the Holy Spirit who will renew the face of the earth -...

Read More

Celebrate the 5th Anniversary of Laudato Si'
To commemorate the fifth anniversary of the encyclical Laudato Si', Pope Francis has invited Catholics to participate in Laudato Si'  Week, a nine-day global campaign taking place May 16-24, 2020 Learn more and register to for daily events at https://laudatosiweek.org/ ...

Read More

Family Support / Apoyo Familiar
English Spanish In terrible times, there is support Housing: no evictions until July 1 Most evictions and foreclosure proceedings in CT have been placed on hold through July 1, 2020 per the Governor’s order. This means that landlords cannot start eviction proceedings until J...

Read More

Letter from Fr Washabaugh in Response to COVID-19
English Kreol Polish Spanish In the Body of Christ… “When one part suffers, all parts suffer with it” I Corinthians 12:26 With the worldwide outbreak of Covid-19 Coronavirus (A good 5 Minute Video Explaining COVID-19), we see the stark reality of St. Pa...

Read More

Pilgrimage to Poland

Posted on January 31, 2020 in: General News

Aug. 23-31, 2020 Msgr. Les Janik invites you on a Pilgrimage to Northern Poland. We will visit: Warsaw- capital of Poland, Niepokalanow- city of the Immaculata founded by St. Maksymilian Kolbe, Glogowiec – family home of St. Faustyna Kowalska, Lichen – Basilica of Our Lady, Torun – birthplace of Nicolaus Copernicus, Gdansk – major seaport of Baltic Sea, Gietrzwald– Sh...

Read More

View All>

Visit Us on Facebook

Cluster Blog

What does faith and religion do for us? Ultimately, they remind us of some truths we conveniently forget: we are created by a loving God, we have imperfections, we sin, we need to be forgiven, we have... Read More >>
May 17th, 2020 Sixth Sunday of Easter We hope for many things: passing an exam, finding our true love, securing sustainable work, or surviving an illness. We often seek to have God be a part of ... Read More >>

View All >>

Today's Readings

Color:
H1 Color:
H2 Color:
H3 Color:
Links:
Background Pattern: