Search

Welcome to Joint Norwich Cluster Parishes!

The Catholic parishes of Ss. Peter and Paul, St. Joseph and St. Mary in Norwich have their doors open to absolutely everyone. After all, our Lord and Master, Jesus opened his arms to absolutely everyone. He gave his life for everyone. So, absolutely everyone has a shot at deep and full happiness. This is the happiness that is found when we accept the arduous journey our Lord invites us to take. Christ does not protect us from difficulty or guarantee good fortune. Prosperity or poverty, health or pain, applause or scorn: any of these may come. But He walks with us and we with Him. Here is a deeper happiness that carries us through all sorrow.

Join us in the life of discipleship. Join us in prayer, the sacraments, the Eucharist. Join us in our attempt to become a community of genuine brothers and sisters and servants to needy world.

You may find that such happiness as Christ gives is for you.

Not all who are wondering are lost, and it’s not coincidence that you are reading these words…So if you are coming from a far and looking for a meaningful connection with God and other wonderers, please join us!

Fr. Washabaugh
 

Mass Times
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times

SUN: 10:30 AM (Mass in Spanish)
          12:30 PM (Mass in Creole)

Learn more>>

Byenveni nan Group Twa Pawas nou yo nan Norwich!

Pawas Katolik yo: Sen Pyè e Sen Pòl, Sen Jozèf ak Sent Mari nan Norwich louvri pò li yo pou tout moun. Apre tou, Seyè nou an Gran Mèt nou an, Jezi louvri bra l bay tout moun. Li bay lavi l pou tout moun. Se konsa, tout moun gen yon chans pou yo genyen yon kontantman pafè. Sa a se kontantman ke nou jwenn lè nou aksepte pran chemen vrèman difisil ke Seyè nou an envite nou pran. Kris la pa pwoteje nou kont difikilte nou yo e li pa garanti non plis ke tout bagay pral mache byen. Prosperity oswa povrete, sante oswa doulè, aplodisman oswa mepri: nenpòt ladan yo ka vin jwenn nou. Men, Li mache avèk nou epi nou ansanm avè l. Kontantman sa se yon kontantman profon kap pèmèt nou travèse moman difisil nou yo, tout lapenn nou yo. Vin viv lavi yon disip avek nou. Vin lapriyè avek nou, vin selebre sakreman yo avek nou , vin patisipe nan Lekaristi avek nou. Vin mete avek nou nan tantativ nou yo pou nou tounen yon kominote frè ak sè otantik k'ap sèvi tout moun ki nan nesesite. Ou ka jwenn kè kontan tankou Kris la bay.

Se pa tout moun ki ap cheche oswa ap mande ki pèdi, epi se pa yon koyensidans ke w ap li pawòl sa yo ... Se konsa, si w ap soti byen lwen epi wap chèche yon koneksyon serye avèk Bondye e avek lòt moun kap chèche tou, tanpri vin jwenn nou!

Lyen sa kapab reponn kèk nan kesyon ke ou genyen.

Mass Times
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times

SUN: 10:30 AM (Mass in Spanish)
          12:30 PM (Mass in Creole)

Learn more>>

Witamy w społeczności katolickich parafii w Norwich, CT!

Społeczność parafii Świętych Piotra i Pawła, Świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny w Norwich, Connecticut jest otwarta absolutnie dla wszystkich. Jakby na to nie patrzeć, nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus otworzył swoje ramiona dla absolutnie każdego, kto do niego przychodzi. On oddał swoje życie za nas wszystkich. Tak więc, absolutnie każdy ma w Nim szansę na całkowite spełnienie i pełnię szczęścia. Owa szczęśliwość stanie się naszym udziałem, o ile weźmiemy udział w tej niełatwej wędrówce wiary, do jakiej nasz Pan nas zaprasza. Chrystus nie osłoni nas w niej przed trudnościami, nie obiecuje nam także sukcesów bez porażek. Bogactwo czy ubóstwo, dobre zdrowie czy choroba, owacja na stojąco czy zlekceważenie przez tłum – to wszystko może zdarzyć się na tej drodze. Lecz On będzie z nami wiernie kroczył, a my z Nim. W tym właśnie jest źródło głębokiego i stałego szczęścia, które pozwala nam przetrwać każdy smutek.

Dołącz do nas na tej drodze bycia uczniami Pana, módl się z nami, przeżywaj z nami obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach świętych, a najszczególniej w Ofierze Mszy Świętej. Dołącz do nas w naszych staraniach budowania wspólnoty prawdziwych braci i sióstr, którzy chcą służyć Ewangelii w świecie który – chociaż temu zaprzecza – tak bardzo Jej potrzebuje! Spróbuj kroczyć z nami drogą wiary katolickiej, a możesz odkryć szczęście jakie chce Ci dać Chrystus.

Bardzo często poszukując sensu życia oddalamy się od tego co w nim najistotniejsze, lecz nawet wtedy czuwa nad nami Boża Opatrzność… Jeżeli więc całkiem przypadkowo trafiłeś na naszą stronę internetową, a poszukujesz bliższego kontaktu z Bogiem i z drugim człowiekiem, dołącz do nas!

Mass Times
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times

SUN: 10:30 AM (Mass in Spanish)
          12:30 PM (Mass in Creole)

Learn more>>

 

Bienvenidos (as) a las Parroquias unidas de Norwich!

Las parroquias católicas de San Pedro y San Pablo, San José y Santa María en Norwich tienen sus puertas abiertas para absolutamente todo el mundo. Después de todo, nuestro Señor y Maestro, Jesús abrió sus brazos para absolutamente todo el mundo. Él dio su vida por todos. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo tiene una oportunidad de la felicidad profunda y completa. Esta es la felicidad que se encuentra cuando aceptamos el arduo camino que el Señor nos invita a tomar. Cristo no nos protege de la dificultad ni garantiza la buena fortuna. La prosperidad o la pobreza, la salud o el dolor, aplausos o desprecio: Cualquiera de estos puede venir. Pero Él camina con nosotros y nosotros con Él. es ésta una felicidad más profunda que nos lleva a través de todo el dolor.

Únase a nosotros en la vida de discipulado. Únase a nosotros en la oración, los sacramentos, la Eucaristía. Únase a nosotros en nuestro intento de convertirnos en una comunidad de hermanos y hermanas y sirvientes de mundo auténticamente necesitado.

Usted puede encontrar que tal felicidad que Cristo ofrece es para usted.

No todos los que preguntan se pierden, y no es coincidencia que usted esté leyendo estas palabras ... Así que si usted viene de lejos y busca de una conexión significativa con Dios y otros extranjeros, únete a nosotros!

Este enlace puede responder a algunas de sus preguntas.

 

Mass Times
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times
Sat: 4:00 PM
Sun: 8:30 AM
Learn more>>

Mass Times

SUN: 10:30 AM (Mass in Spanish)
          12:30 PM (Mass in Creole)

Learn more>>

All Cluster Announcements

Ash Wednesday, the solemn inauguration of our 40 day season of spiritual renewal. Ash Wednesday is a day of fasting and abstinence...

Read More >>>

CCD Begins This Sunday, January 12th! For any parent who cannot make it to either of these meetings due to the St. Joseph&rsquo...

Read More >>>

Upcoming Cluster Newsletter As you may know we are planning on launching a cluster newsletter as way of building community and ...

Read More >>>

Now that the New Year, 2020 is upon us, it is time to engage in planning for the future. We have long postponed the formation of a...

Read More >>>

For the next several months, we will be sharing Holy Communion only under the form of bread, the host. Also, at the moment that we...

Read More >>>

Ash Wednesday is on February 26, the solemn inauguration of our 40 day season of spiritual renewal. May this Lent be both comfort ...

Read More >>>

View All>

Today's Readings

Cluster Blog

Another Easter…. Dear Brothers and Siste...

Read More >>>

Easter
As many of you may know, Haiti has been experienci...

Read More >>>

As we enter into this Lenten season of penance and...

Read More >>>

This Sunday, Jesus continues his challenging Sermo...

Read More >>>

Color:
H1 Color:
H2 Color:
H3 Color:
Links:
Background Pattern: