Search

Welcome to Joint Norwich Cluster Parishes!

The Catholic parishes of Ss. Peter and Paul, St. Joseph and St. Mary in Norwich have their doors open to absolutely everyone. After all, our Lord and Master, Jesus opened his arms to absolutely everyone. He gave his life for everyone. So, absolutely everyone has a shot at deep and full happiness. This is the happiness that is found when we accept the arduous journey our Lord invites us to take. Christ does not protect us from difficulty or guarantee good fortune. Prosperity or poverty, health or pain, applause or scorn: any of these may come. But He walks with us and we with Him. Here is a deeper happiness that carries us through all sorrow.

Join us in the life of discipleship. Join us in prayer, the sacraments, the Eucharist. Join us in our attempt to become a community of genuine brothers and sisters and servants to needy world.

You may find that such happiness as Christ gives is for you.

Not all who are wondering are lost, and it’s not coincidence that you are reading these words…So if you are coming from a far and looking for a meaningful connection with God and other wonderers, please join us!

Fr. Washabaugh
 

Byenveni nan Group Twa Pawas nou yo nan Norwich!

Pawas Katolik yo: Sen Pyè e Sen Pòl, Sen Jozèf ak Sent Mari nan Norwich louvri pò li yo pou tout moun. Apre tou, Seyè nou an Gran Mèt nou an, Jezi louvri bra l bay tout moun. Li bay lavi l pou tout moun. Se konsa, tout moun gen yon chans pou yo genyen yon kontantman pafè. Sa a se kontantman ke nou jwenn lè nou aksepte pran chemen vrèman difisil ke Seyè nou an envite nou pran. Kris la pa pwoteje nou kont difikilte nou yo e li pa garanti non plis ke tout bagay pral mache byen. Prosperity oswa povrete, sante oswa doulè, aplodisman oswa mepri: nenpòt ladan yo ka vin jwenn nou. Men, Li mache avèk nou epi nou ansanm avè l. Kontantman sa se yon kontantman profon kap pèmèt nou travèse moman difisil nou yo, tout lapenn nou yo. Vin viv lavi yon disip avek nou. Vin lapriyè avek nou, vin selebre sakreman yo avek nou , vin patisipe nan Lekaristi avek nou. Vin mete avek nou nan tantativ nou yo pou nou tounen yon kominote frè ak sè otantik k'ap sèvi tout moun ki nan nesesite. Ou ka jwenn kè kontan tankou Kris la bay.

Se pa tout moun ki ap cheche oswa ap mande ki pèdi, epi se pa yon koyensidans ke w ap li pawòl sa yo ... Se konsa, si w ap soti byen lwen epi wap chèche yon koneksyon serye avèk Bondye e avek lòt moun kap chèche tou, tanpri vin jwenn nou!

Lyen sa kapab reponn kèk nan kesyon ke ou genyen.

Witamy w społeczności katolickich parafii w Norwich, CT!

Społeczność parafii Świętych Piotra i Pawła, Świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny w Norwich, Connecticut jest otwarta absolutnie dla wszystkich. Jakby na to nie patrzeć, nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus otworzył swoje ramiona dla absolutnie każdego, kto do niego przychodzi. On oddał swoje życie za nas wszystkich. Tak więc, absolutnie każdy ma w Nim szansę na całkowite spełnienie i pełnię szczęścia. Owa szczęśliwość stanie się naszym udziałem, o ile weźmiemy udział w tej niełatwej wędrówce wiary, do jakiej nasz Pan nas zaprasza. Chrystus nie osłoni nas w niej przed trudnościami, nie obiecuje nam także sukcesów bez porażek. Bogactwo czy ubóstwo, dobre zdrowie czy choroba, owacja na stojąco czy zlekceważenie przez tłum – to wszystko może zdarzyć się na tej drodze. Lecz On będzie z nami wiernie kroczył, a my z Nim. W tym właśnie jest źródło głębokiego i stałego szczęścia, które pozwala nam przetrwać każdy smutek.

Dołącz do nas na tej drodze bycia uczniami Pana, módl się z nami, przeżywaj z nami obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach świętych, a najszczególniej w Ofierze Mszy Świętej. Dołącz do nas w naszych staraniach budowania wspólnoty prawdziwych braci i sióstr, którzy chcą służyć Ewangelii w świecie który – chociaż temu zaprzecza – tak bardzo Jej potrzebuje! Spróbuj kroczyć z nami drogą wiary katolickiej, a możesz odkryć szczęście jakie chce Ci dać Chrystus.

Bardzo często poszukując sensu życia oddalamy się od tego co w nim najistotniejsze, lecz nawet wtedy czuwa nad nami Boża Opatrzność… Jeżeli więc całkiem przypadkowo trafiłeś na naszą stronę internetową, a poszukujesz bliższego kontaktu z Bogiem i z drugim człowiekiem, dołącz do nas!

Bienvenidos (as) a las Parroquias unidas de Norwich!

Las parroquias católicas de San Pedro y San Pablo, San José y Santa María en Norwich tienen sus puertas abiertas para absolutamente todo el mundo. Después de todo, nuestro Señor y Maestro, Jesús abrió sus brazos para absolutamente todo el mundo. Él dio su vida por todos. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo tiene una oportunidad de la felicidad profunda y completa. Esta es la felicidad que se encuentra cuando aceptamos el arduo camino que el Señor nos invita a tomar. Cristo no nos protege de la dificultad ni garantiza la buena fortuna. La prosperidad o la pobreza, la salud o el dolor, aplausos o desprecio: Cualquiera de estos puede venir. Pero Él camina con nosotros y nosotros con Él. es ésta una felicidad más profunda que nos lleva a través de todo el dolor.

Únase a nosotros en la vida de discipulado. Únase a nosotros en la oración, los sacramentos, la Eucaristía. Únase a nosotros en nuestro intento de convertirnos en una comunidad de hermanos y hermanas y sirvientes de mundo auténticamente necesitado.

Usted puede encontrar que tal felicidad que Cristo ofrece es para usted.

No todos los que preguntan se pierden, y no es coincidencia que usted esté leyendo estas palabras ... Así que si usted viene de lejos y busca de una conexión significativa con Dios y otros extranjeros, únete a nosotros!

Este enlace puede responder a algunas de sus preguntas.

 

Recorded Masses for the 29th Sunday of Ordinary Time, 18 October 2020

If you would like to be notified on Sunday when the Recorded Masses are available to watch, please enter your information below:

Polish/English Mass
St Joseph Parish

Spanish Mass
St Mary Parish

Recorded Masses from previous week's can be found on our YouTube Page and our Facebook Video Page

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, Pubilc Weekend Masses may resume July 4/5 Learn More >>
Sat: 5:30 PM
Sun: 8:30 AM
Wed, Thurs: 8 AM
Learn more>>

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, Public Weekend Masses resumed July 4/5  Learn More >>
Sat: 4:00 PM (Mass in English)
Sun: 8:30 AM (Mass in English/Polish)
The 8:30 AM Sunday Mass is recorded and later posted on our Website
Monday: 8 AM
Learn more>>

Electronic Offertory

Mass Times
Per Diocese of Norwich, Public  Weekend Masses resumed July 4/5 Learn More >>
Sun: 10:00 AM (Mass in Spanish)
This 10:00 am Mass will also be Livestreamed on Facebook
Sun: 12:30 PM (Mass in Creole)
Tuesday: 6:30 pm (Spanish);
Friday: 10 am (Creole),
Learn more>>

All Cluster Announcements

29th Sunday of Ordinary Time Weekly Bulletin/Boletín Semana del 18 de Octubre 2020
Sts Peter and Paul St Joseph St Mary Guidelines for Attending Sunday Mass Those who are sick or symptomatic must stay home. At Saints. Peter & Paul Church, a maximum of 70 people can gather at each of our two Sunday Masses. Face masks are mandated. Maintai...

Read More

28th Sunday of Ordinary Time Weekly Bulletin/Boletín Semana del 11 de Octubre 2020
Sts Peter and Paul St Joseph St Mary Guidelines for Attending Sunday Mass Those who are sick or symptomatic must stay home. At Saints. Peter & Paul Church, a maximum of 70 people can gather at each of our two Sunday Masses. Face masks are mandated. Maintai...

Read More

27th Sunday of Ordinary Time Weekly Bulletin/Boletín Semana del 4 de Octubre 2020
Sts Peter and Paul St Joseph St Mary Guidelines for Attending Sunday Mass Those who are sick or symptomatic must stay home. At Saints. Peter & Paul Church, a maximum of 70 people can gather at each of our two Sunday Masses. Face masks are mandated. Maintai...

Read More

26th Sunday of Ordinary Time Weekly Bulletin/Boletín Semana del 27 de Septiembre 2020
Sts Peter and Paul St Joseph St Mary Guidelines for Attending Sunday Mass Those who are sick or symptomatic must stay home. At Saints. Peter & Paul Church, a maximum of 70 people can gather at each of our two Sunday Masses. Face masks are mandated. Maintai...

Read More

2020 Annual Catholic Appeal One Faith, One Family
Many thanks to those of you who have already made your pledge or gift.  For us to achieve our overall goal, it will require the personal sacrifice of all members of our parish.  If you have not yet responded to the appeal, please set aside a moment to consider prayerfully a gift that refle...

Read More

View All>

Cluster Blog

Diocese of Norwich Office of the Bishop 201 Broadway Norwich, Connecticut  06360 (860) 887-9294 October 15, 2020 (To be read at all Masses or reprinted in the parish bulletin on the... Read More >>
 “Respect Life Month” 2020 and the 25th Anniversary of The Gospel of Life One year ago, even before the unthinkable effects of the pandemic and the social unrest and division that ... Read More >>

View All >>

Visit Us on Facebook

Today's Readings

Color:
H1 Color:
H2 Color:
H3 Color:
Links:
Background Pattern: