Search

News

Entries for November 2018

Sèvis penitans

Posted on November 29, 2018 in: Cluster News, St. Mary

22 Desanm: 10 AM: Sèvis penitans nan Legliz St Pyè ak Pòl. Sonje jou sa ap gen konfesyon pesonèl nan lang Anglè, Panwòl, kreyòl ak Po-lonè). Paske ane pase anpil pawasyen pat ka resevwa sakremsn penitans lan akoz travay yo ak difikilte nan voyaje nan mitan lannwit.  ... Tanpri, asire w ke ou...

Read More >

Konvokasyon anyèl pou prèt yo ap fèt soti nan 3 Desanm jis nan 5 Desanm 2018, nan Newport Resort Gurney nan Goat Island, New-port, RI. Li pral yon tan pou tout prèt yo ak Evèk la, pou yo pase tan sa ansanm pou renouvèlman espiri-tyèl yo, sipò, edikasyon ak repo. Pap gen Lekòl nan pawas yo, oswa akti...

Read More >

  Esta Semana!  La Convocatoria Anual para Sacerdotes se llevará a cabo del 3 al 5 de Diciembre de 2018, en el Gurney's Newport Resort en Goat Island en Newport, RI. Será un momento para que todos los sacerdotes se reúnan con su obispo para la renovación espiritual, el apoyo, la ...

Read More >

Please join us on Thursday evening, December 6, at 7:00 p.m. at St. Andrew Church, 128 Norwich Ave. in Colchester, CT, for an evening of praising and worshiping God with music, teaching, witnessing, and prayer. The topic of Deacon Michael Puscas' talk will be, "Joy."

Read More >

Christmas Eve 4:00 p.m. Saints Peter and Paul 4:00 p.m. Saint Mary (multicultural) 10:00 p.m. Saints Peter and Paul 12:00 a.m. Saint Joseph Christmas Day 8:30 a.m. Saint Joseph (Polish & English) 10:00 a.m. Saint Mary (multicultural) 10:00 a.m. Saints Peter and Paul

Read More >

December 22, 10 a.m., Advent Penance Service, at Sts. Peter and Paul Church. Please note the day and time. because of year s past, many of our parishioners have been unable to receive the Sacrament of Penance because of their work schedules or difficulty in traveling at night. After a brief communal...

Read More >

Coffee Hour!

Posted on November 29, 2018 in: St. Joseph

Please join together to enjoy coffee and fellowship with one another this weekend.

Read More >

Under this title, Our Blessed Mother is patroness of the United States. Because of this, December 8 remains a holy day of obligation, even though it is on a Saturday.   Mass Times: Friday, Dec. 7, 5:15 p.m. Vigil Mass (Engl./Polish)at St. Joseph 7:00 p.m. Vigil Mass (Spanish) at ...

Read More >

Fèt Nòtredam Guadalupe

Posted on November 23, 2018 in: Cluster News, St. Mary

Nòtredam Guadalupe se Patwòn nou nan Ame-rik la ak nan Mouvman Pro-Life.Mèkredi, 12 Desanm. 7 :00 PM Tout moun envite pou yo al patisipe nan gwo sele-brasyon kap fèt chak ane nan de lang jou fèt Nòtredam Guadalupe a kote nap kontan wè Evèk nou an ki pral preside bèl selebrasyon sa nan Katedral St Pa...

Read More >

Fet Imakile Konsepsyon,

Posted on November 23, 2018 in: Cluster News, St. Mary

  Fet Imakile Konsepsyon, samdi, 8 decem-bre. Se yon fet gwo inpotanz. San Mari Imakile Konsepsyon se sen pawon E.E.U.U. Mes Kre-yol: 10 a.m.. 

Read More >

Dimanch prochen nap rantre nan tan lavan. Se konmansnan ane litiji-c a. Pandan tout ane sa a nou pral li levanjil Lik la. Evanjelis sen Lik se pat yon Apòt, men se te asosye ak kolaboratè Pòl. Tankou anpil moun ki ekri nan Nouvo Testaman, kontrèman Lik pat Jwif, ni jantiy yo. Li pat ekri pou Jwif yo...

Read More >

  Dimanch prochen nap rantre nan tan lavan. Se konmansnan ane litiji-c a. Pandan tout ane sa a nou pral li levanjil Lik la. Evanjelis sen Lik se pat yon Apòt, men se te asosye ak kolaboratè Pòl. Tankou anpil moun ki ekri nan Nouvo Testaman, kontrèman Lik pat Jwif, ni jantiy yo. Li pat ekri p...

Read More >

  De el 16 al 24 de Diciembre Las Posadas, en la iglesia de Santa María: servicios de oración en prepa-ración para la Navidad, en español.  22 de diciembre, 10 a.m., Servicio de Penitencia de Adviento, en la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo. Tenga en cuenta el día y la hora. En o ...

Read More >

  Del 2 al 10 de diciembre: No-vena a Nuestra Señora de Guadalupe, 6:30 p.m. en la igle-sia de Santa María.  11 de diciembre, Mañanitas: Inglés y español, en la Iglesia de Santa Maria, a partir de las 9:30 p.m. Es una larga tradición en Méxi-co y en otros lugares comenzar la celebrac...

Read More >

  Bajo este título, Nuestra Santísima Madre es patrona de los Estados Unidos. Debido a esto, el 8 de diciembre sigue siendo un día sagrado de obligación, aunque sea un sábado.  Horarios de Misa:  Viernes, 7 de diciembre,  5:15 p.m. Misa de vigilia (inglés / polaco) en la Iglesia ...

Read More >

  The Annual Convocation for Priests will be held from December 3-5, 2018, at Gurney’s Newport Resort on Goat Island in Newport, RI. It will be a time for all priests to gather with their bishop for spiritual renewal, support, education and rest. No parish, school or institutional acti...

Read More >

Tan lavan an Preske Rive!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Lavan: Yon tan preparasyon Tanpri pran nòt nan dat enpòtan ak evènman nan Kalandriye Lavan an. -Samdi, 8 desanm: Fèt la Vyèj Mari ki fèt nan peche e san tach. Nap jwenn Benediksyon anba tit sa a. Se patwon Etazini. Manman Mari entèsede pou nou.Se poutèt sa, 8 Desanm rete yon jou apa pou Bondye, fèt ...

Read More >

Bòn fèt Thanksgiving!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Se pou jou fèt Thanksgiving sa a dwe yon fèt kè kontan nou, kote nap lapriyè pou ou ak pou fanmi ou. Nap envite ou vin priye avèk nou nan yon bèl Mès nap fè pou n di Bondye mèsi nan legliz sen Pyè ak Pòl a 8: 00 nan Maten. Se avèk anpil kè kontan nou swetwe tout moun bòn fèt Thanksgiving. Fr. Washab...

Read More >

Nap fete Jezi Kri Granmèt nou an, wa sou tout fas tè a. Ki sa nou pral viv nan Dimanch sa a? Jezikri se wa; Li gouvènen, men gouvènman li an pa la pou kraze. Men, pran nòt: fòtèy wa nou an se yon kwa ak pouvwa li a pa nan kraze brize, ni bay laperèz, men li chita sou renmen ak padon san limit. Reyèl...

Read More >

Adviento: Un Tiempo de Preparación

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Por favor, tome nota de fechas y eventos importantes en nuestro Calendario de Adviento • Sábado, 8 de Diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María: Bajo este título, Nuestra Santísima Madre es patrona de los Estados Unidos. Debido a esto, el 8 de Diciembre sigue si...

Read More >

¡Regístrate Ahora! Fiesta de los Reyes Magos - Domingo 6 de Enero El año pasado se celebró una fiesta para los niños y sus familias en la iglesia de St. Mary en celebración de la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos. Más de 150 niños participaron con juegos, entretenimiento, mucha comida y u...

Read More >

El próximo Domingo, el último Domingo del ciclo litúrgico. Nuestro Señor Jesús, Cristo, Rey del Universo ¿Qué mejor tema para terminar el año litúrgico, anticipando el inicio de la temporada de Adviento el próximo Domingo? Jesucristo es el rey; Él reina y no será vencido. Pero tome nota: el t...

Read More >

¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Posted on November 16, 2018 in: St. Mary

Cena de pavo, viajes largos en automóvil, familia, el Desfile de Macy's, fútbol, Viernes Negro, Lunes Cibernético, el comienzo de la temporada de vacaciones: todo esto nos viene a la mente cuando pensamos en el Día de Acción de Gracias. Aparte de todo eso, el Día de Acción de Gracias es un momen...

Read More >

From the Pastor's Desk

Posted on November 16, 2018 in: St. Joseph

Dear Parishioners: Recently I postponed a scheduled parish pastoral council meeting (scheduled for Nov. 8) because events in our parish were happening faster than I could effectively bring them to the table for a calm "long view". I judged it better to keep you all informed first and ve...

Read More >

Please take note of significant dates and events in our Advent Calendar:   Dec. 2 through Dec. 10: Novena to Our Lady of Guadalupe, 6:30 p.m. at St. Mary Church  Saturday, December 8, Feast of The ImmaculateConception of the Blessed Virgin Mary: Under this title, Our Blessed Mothe...

Read More >

What better theme to end the liturgical year, anticipating the start of the Advent season the following Sunday? Jesus Christ is King; he reigns and will not be overcome. But take note: the throne of our King is a cross and his power is not that of fear, but of love and boundless forgiveness. Rightly...

Read More >

In Poland, this day is celebrated as the 100th anniversary of the restoration of Poland’s sovereignty as the Second Polish Republic, after 123 years of partition by the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the Habsburg Empire. A short service of prayer for Poland on this i...

Read More >

Our local scout pack is distributing Thanksgiving food bags to neighborhood families. If you'd like to participate by filling a bag or two, pick them up this Sunday at Mass. The plan is to return them the following Sunday, Nov. 18 for distribution in time for Thanksgiving. Thanks!

Read More >

  Thanks and congratulations to everyone who came to our All Saints Harvest Pot Luck Supper. The food was delicious; the company was delightful; we felt like family; and we are strengthened for our journey to God’s kingdom!

Read More >

  Last Friday, November 2nd was All Souls’ Day. Your offerings of the names of loved ones were included in Mass on that day and will be part of our Mass intentions throughout the month of November. The names of loved ones you’ve written onto All Souls’ envelopes are now wri...

Read More >

For Greater Glory - The story of a ragtag band of rebels that become a heroic force for Christ.Sat. Nov. 10th @ 6:30PM at Our Lady of Perpetual Help Church, 63 Old Norwich Rd. Quaker Hill CT Free Admission and snacks. Reserve your seats by emailing brian@journeyforlife.org or calling Brian Johnson @...

Read More >

Last Friday, November 2nd was All Souls’ Day. Your offerings of the names of loved ones were included in Mass on that day and will be part of our Mass intentions throughout the month of November. The names of loved ones you’ve written onto All Souls’ envelopes are now written in ou...

Read More >

Please join us this weekend for coffee hour after Mass. We look forward to seeing you there! In addition , there will be a special coffee hour on November 11th in celebration of the 100th Anniversary of Polish Independence.

Read More >

All of us are looking to live the Catholic life as richly and joyfully as we can. There are plenty of us who need a little help, or maybe some “catchup” to come to Catholic practice or to receive the sacraments. We have a way to catch up called the R.C.I.A. (Rite of Christian Initiation ...

Read More >

  In addition to being the 32nd Sunday of Ordinary Time, next Sunday marks the 100th anniversary of the Armistice which ended World War I. It is also the 100th anniversary of Polish Independence. On November 11th each year, we celebrate Veterans’ Day. We pray for all veterans of milita...

Read More >

    November 4th & 18th CCD Classes after 10am Mass Confirmation Classes at 3pm Lifeteen Nov 18th at 5pm in the Parish hall.

Read More >