Search

News

Children from 5 years of age up to sixth grade are welcome to attend our Summer Bible School Children: our dearest friend, the Lord Jesus, invites you to come and share!

When? Monday, July 23 through Friday, July 27

Where? St. Mary Church, 70 Central Ave., Norwich

Hours? From 9:00 a.m. to 12 noon. On Friday, July 27th, from 9:00 to 3:00 pm.

Cost? $10/child; Maximum of $25 per family.

 

 

Las Iglesias Católicas

Santa María, Saint Joseph y Saint Peter and Paul

Invita a los niños y niñas desde los 5 años hasta sexto grado a participar en una Escuelita Bíblica

¡Amiguitos, su mejor amigo, Jesús, les invita a celebrar y a compartir!

¿Cuándo?: Desde el lunes 23 de Julio, hasta el viernes 27 del 2018

¿Dónde? :En Iglesia Santa María, Norwich, CT.

70 Central Avenue Norwich, CT. 06360.

¿Hora? :Desde las 9:00 am hasta las 12:00 pm

El viernes 27, desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm

Costo: $10.00 por niño. (No más de $25.00 por familia.)

 

 

Pou Gwoup Pawas Katolik nan Norwich

Nou envite tout timoun ki gen laj 5 ane jiska klas 6yèm pou yo vinn patisipe nan Lekòl Labib pandan Ete pou Timoun: zanmi nou renmen anpil la, Seyè Jezi Kri, envite nou pou nou vini pataje!

Ki Lè? Lendi, 23 jiyè jiska vandredi, 27 jiyè

Ki kote? Nan Legliz Sent Mari, 70 Central Ave., Norwich

Soti nan 9:00 a.m. jiska midi. Nan Vandredi, 27 jiyè, de 9:00 jiska 3:00 pm.

Pri? $ 10 / timoun; Maksimòm $ 25 pou chak fanmi.

Bookmark and Share