Search

News

Edikasyon Relijye

Posted on September 13, 2018 in: St. Mary

 

Gwoup Pawas nou yo nan Norwich ofri edikasyon relijye pou timoun ki soti nan Premye Klas jis nan Lekòl Segondè, ki gen ladan preparasyon Premye komunyon ak Konfimasyon. Klas chak semèn pou timoun nan klas primè ak Jr. High kòmanse nan Di-manch, 23 septanm apre Mès 9:45 am nan Legliz Sent Mari ak Legliz Sen Pyè ak Pòl.Kounye a li lè pou nou anrejistre timoun nou yo, swa apre lamès Dimanch, ou ka rele biwo pawas, oswa vizite sit wèb nou an, www.jnccfaith.org

Bookmark and Share