Search

News

Kriz Imigrasyon an touche lakay nou!

Posted on September 13, 2018 in: St. Mary

Gen plizyè semèn de sa, nou rapòte sou yon fanmi New London ki gen yon gwo pwoblèm. Julian ak Diana Rodriguez se katolik fèvan ak manm trè aktif nan Legliz Sent Mari. Yo rive nan peyi sa a, lè yo tap chèche azil paske gen anpil vyolans nan peyi yo. Yo rete nan peyi a paske pitit yo, Santiago, ki te fèt isit la, te gen yon maladi jenetik ki menase lavi e ki egzije anpil atansyon ak tretman eksperimantal. Santiago, koulye a gen 14 an, li nan yon kondisyon ki estab, men yo resevwa yon lòd pou depòta-syon pou Julian, sa te menase kapasite fanmi Rodriguez la pou yo viv tankou yon fanmi epi asire Santiago swen sante li bez-wen. Apre manifestasyon piblik ak entèvansyon Senatè Blu-menthal, Represantan Courtney, ak doktè nan (Enstiti Nasyonal Sante), Yo te akòde Julian pou li rete yon lòt ane ankò nan peyi a. Sa a se yon ti viktwa pasyèl nan fè fas a yon pwogram seki-rite ki de pli zan pli montre endiferans nan byennèt fanmi yo. Mèsi pou priyè ou yo ak aksyon yo onon fanmi Rodriguez la.

Bookmark and Share