Search

News

Fèt Nòtredam Guadalupe

Posted on November 23, 2018 in: Cluster News, St. Mary

Nòtredam Guadalupe se Patwòn nou nan Ame-rik la ak nan Mouvman Pro-Life.
Mèkredi, 12 Desanm. 7 :00 PM Tout moun envite pou yo al patisipe nan gwo sele-brasyon kap fèt chak ane nan de lang jou fèt Nòtredam Guadalupe a kote nap kontan wè Evèk nou an ki pral preside bèl selebrasyon sa nan Katedral St Patrik la. Depis mes la, genyen fet musik ak manje mejican

Bookmark and Share