Search

News

Sèvis penitans

Posted on December 13, 2018 in: Cluster News, St. Mary

22 Desanm: 10 AM: Sèvis penitans nan Legliz St Pyè ak Pòl. Sonje jou sa ap gen konfesyon pesonèl nan lang Anglè, Panwòl, kreyòl ak Po-lonè). Paske ane pase anpil pawasyen pat ka resevwa sakremsn penitans lan akoz travay yo ak difikilte nan voyaje nan mitan lannwit.
... Tanpri, asire w ke ou prepare ou pou Nwèl la ou resevwa sakreman sa a, Kris la ap padone nou.

Bookmark and Share