Search

News

Konvokasyon anyèl pou prèt yo ap fèt soti nan 3 Desanm jis nan 5 Desanm 2018, nan Newport Resort Gurney nan Goat Island, New-port, RI. Li pral yon tan pou tout prèt yo ak Evèk la, pou yo pase tan sa ansanm pou renouvèlman espiri-tyèl yo, sipò, edikasyon ak repo. Pap gen Lekòl nan pawas yo, oswa aktivite enstitisyonèl pandan jou sa yo. Tanpri lapriyè pou prèt nou yo, menm jan yo pral lapriyè pou nou menm tou.
Tèm konvokasyon ane sa a se "Kè kontan ak defi Prètriz Jodi a." Prezantatè se Msgr. Stephen J. Rossetti, yon prèt nan dyosèz Syracuse, ki se yon ekspè nan espirityalite ak pwoblèm byennèt.

Bookmark and Share