Search

News

 

Nwèl sa a, konsidere fè yon kado ki pral bay yon timoun pòv lavi nan yon kote ki pòv anpil. Pè Fanel Florestal se Kire nan Legliz Sent Marie Madeleine, Port de Bonheur nan zil LaGonav an Ayiti. Li responsab youn nan Pawas pi pòv yo nan peyi ki pi pòv nan Amerik yo. Lekòl pawas Pè Fanel la bay 100 timoun edikasyon ak repa chak jou. Povrete nan LaGonav si tèman gran ke pou anpil timoun, se sèl manje yo jwenn pou jounen an. Gen dè santèn lòt timoun kap tann pou yo nouri lespri yo, nanm ak kò yo nan Lekòl Pè Fanel la. Sepandan, Pawas Sent Marie Ma-deleine la pa gen finansman pou li sèvi plis timoun, pou li amelyore lekòl li a, oswa menm pou li peye pwofesè yo regilyèman. 

Se konsa, nou envite ou finanse yon elèv nan Lekòl Sent Marie Madeleine $ 300 pou ane an. 

Si ou vin yon sipòtè, oswa ou fè yon parennaj etan wap bay yon kado Nwèl nan non yon lòt moun, Pè Fanel ap gen mwayen pou l bay yon timoun edikasyon e manje. Li pral kapab fè Lekòl li a vin pi estab e plis an sekirite. Ou ap chanje lavi yon timoun! 

Pou jwenn plis enfòmasyon oswa si ou bezwen siyen pou finanse yon timoun, vizite sit wèb nou an, oswa kontakte biwo pawas la. Èske ou ka panse a yon kado ki ale pi byen ak mistè Nwèl la pase ede yon timoun nan yon peyi ki pòv anpil? Enskri pou finanse yon timoun jodi a! 

Bookmark and Share