Search

News

Mèkredi, 12 Desanm. 7 :00 PM

Posted on December 06, 2018 in: Cluster News, St. Mary

Tout moun envite pou yo al patisipe nan gwo sele-brasyon kap fèt chak ane nan de lang jou fèt Nòtre-dam Guadalupe a kote nap kontan wè Evèk nou an ki pral preside bèl selebrasyon sa nan Katedral St Patrik la. Depis mes la, genyen fet musik ak manje mejican 

Bookmark and Share