Search

News

22 Desanm: 10 AM: Sèvis penitans nan Legliz St Pyè ak Pòl. Sonje jou sa ap gen konfesyon pe-sonèl nan lang Anglè, Panwòl, kreyòl ak Po-lonè). Paske ane pase anpil pawasyen pat ka rese-vwa sakremsn penitans lan akoz travay yo ak difikilte nan voyaje nan mitan lannwit. 

... Tanpri, asire w ke ou prepare ou pou Nwèl la ou rese-vwa sakreman sa a, Kris la ap padone nou. 

Bookmark and Share