Search

News

Oktav Nwèl

Posted on December 13, 2018 in: Cluster News, St. Mary

 

1 janvye. Jou sa a se yon "Fèt obliga-syon". Jou enpòtan sa a gen ladan anpil selebrasyon: Sola-nite Mari, Manman Bondye, Joudlan, Jounen Mondyal Lapriyè pou Lapè, ak Jou Endepandans Ayiti. 

Orè Mès yo 

31 desanm 

4:00 p.m. Saint Joseph 

4:00 p.m. Sent Mari 

5:30 p.m. St Pyè ak Pòl 

7:00 p.m. St Mari (nan lang Panyòl) 

Mès pandan jounen an, 1 Janvye 

8:30 a.m. St. Joseph (Polonè ak angle) 

10:00 a.m. St Pyè ak Pòl 

10:30 a.m. Sent Mari (kreyòl ayisyen) 

Apre Mès Ayisyen an, nou envite tout moun vin patisipe nan yon selebrasyon tradisyonèl ayisyen, vin manje Soup joumou avèk nou. 

Bookmark and Share