Search

News

Mèkredi Dèsann, 6 Mas.

Posted on February 28, 2019 in: Cluster News, St. Mary

Nou kòmanse dramatikman: nan maten, katolik yo rasanble pou yo lapriyè e resevwa yon siy ki montre nou kòmanse kase tèt tounen vin jwenn Bondye: lesann Pè-a mete sou fwon nou nan fòm yon kwa. Epi gen jèn Mèkredi Dèsann. Fòk nou santi nou grangou yon ti kras jou sa a. Moun ki kapab limite tèt yo a pa plis pase yon repa (san vyann!) e de ti repa. Nou pap manje vyann nan vandredi pandan Karèm lan. 

Li pi bon pou nou resevwa lèsann bonè nan jounen an. Isit la men orè a pou distribisyon lèsann nan gwoup pawas nou yo: 

7 a.m. @Sen Pyè ak Pòl, yon sèvis kout Pawòl Bondye a ak lèsann 

7 a.m. @ Sent Mari (miltikiltirèl), Pawòl Bondye a ak lèsan . 

8:15 a.m. @ St. Joseph, Mès ak distribisyon lèsann 

10:00 a.m. @ Saint Mary, (miltikiltirèl) Mès ak distribisyon lèsann 

11:30 a.m. @ St. Vincent de Pòl Place, yon sèvis kout ak Pawòl Bondye a ak lèsann 

12:00 p.m. @ Sen Pyè ak Pòl, Pawòl Bondye a ak lèsan. 

7:00 p.m. @ Sent Mari (Sèvis Miltikiltirèl)Pawòl Bondye-a ak lèsann 

Bookmark and Share