Search

News

Estasyon Lakwa

Posted on February 21, 2019 in: Cluster News, St. Mary

Devosyon sa a se yon bèl lapriyè ke nou mete nou ansanm ak Kris la, Granmèt nou an, ki te kraze peche ak lanmò lè Li te soufri e mouri pou nou tout. Planifye w pou vinn lapriyè avèk nou tout vandredi yo pandan Karèm la: 

10:00 a.m. Mès ak Estasyon Lakwa (Ayisyen) nan Legliz Sent Mari 

6 p.m. Estasyon (anglè ak Polonè) nan Sen Jozèf 

6 p.m. Estasyon nan Sen Pyè ak Pòl 

7:30 p.m. Estasyon (Panyòl) nan Sent Mari 

Bookmark and Share