Search

News

Klas relijyon pou timoun

Posted on August 22, 2019 in: St. Mary

Klas relijyon pou timoun ki nan klas primè yo, ki gen ladan timoun k ap prepare pou Premye komunyon, ap kòmanse byento! Ane sa a, tou de klas yo ap fèt nan Legliz Sen Pyè ak Pòl e Legliz Sent Mari nan Samdi maten, 9:30 a 11:00 a.m. Dimanch Katechetik, 15 septanm, se kòmansman ofisyèl pwogram nou an, klas timoun nou yo ap kòmanse nan Samdi 21 septanm. Pou enskri timoun ou yo pou klas relijyon yo e pou aprann plis sou orè a, kontakte biwo pawas la pa telefòn: 860-887-2565 Nou toujou kontan pou gen plis pwofesè pou pwogram nou yo! Si ou enterese vin yon katechist pou timoun, tanpri fè nou konnen!

Bookmark and Share