Search

News

Lavan ap mache sou nou!

Posted on November 07, 2019 in: Cluster News, St. Mary

Sezon Limyè antisipe

Nan Dimanch 1er desanm, yon nouvo sezon lapriyè ap kòmanse ak premye Dimanch nan Lavan. Nan tan Lavan ak nan ane kap vini an, nou pral koute sitou Levanjil Sen Matye. Lavan an ap envite nou pou nou dezire Kris la pi pwofondman nan twa vini li yo: Li gen pou l vini tankou Seyè nou ak Jij nou Vini mistik li nan tan nap viv kounye a e kote nap viv la Premye vini l pa nesans li kòm Pitit Manman Mari.

Men evènman ak devotions kap genyen nan gwoup Pawas nou yo Lavan sa a:

Premye Dimanch nan Lavan, 1 desanm: benediksyon kouròn Lavan an ak limen premye bouji a. Nou envite tout moun pou nou pote kouròn Lavan nou gen lakay nou pou yo beni yo nan Lamès dimanch sa a. Prepare chemen an nan ekleraj kouròn Lavan nou chak swa nan yon moman lapriyè nan fanmi nou. Pandan Mès 10:30 a.m. lan nan Legliz Sent Mari nap selebre Rit akseptasyon nan Lòd Katekimèn yo. Nap akeyi nan Legliz la fòmèlman kòm katekimèn plizyè moun k ap chèche kòmanse vwayaj yo nan Kris la atravè batèm, konfimasyon, ak ekaristik.

Fèt Imakile Konsepsyon Mari, Fèt Patronal nan Etazini. Paske 8 desanm, jou nòmal pou fèt sa a, tonbe yon dimanch, fèt Imakile Konsepsyon ap selebre yon jou apre nan lundi, men li pa yon jou obligasyon. Sepandan, nap lapriyè pou nasyon nou an e onore Manman nou ki beni: 8:00 a.m. nan Legliz St Jozèf 5:30 p.m. nan legliz Sen Pyè ak Pòl

Fèt Notre Dame Guadalupe, patwon nan Amerik yo 11 Desanm, "Las Mananitas": yon selebrasyon lapriyè antisipe pou yon gwo fèt: 8:00 a 10:30 p.m. Nan Legliz St Mary 12 desanm: Mès an Onè Notre Dame Guadalupe, 7:00 p.m. swivi pa yon resepsyon / fiesta. Nan Katedral St Patrick.

Sakreman Rekonsilyasyon pandan Lavan : Pa gen okenn pi bon fason pou nou prepare wout la pou Seyè a kap vini plis pase pa egzamen konsyans nou, repantans, konfesyon ak padon. Asire nou ke nou ale konfese Lavan sa a. Tan espesyal konfesyon: Samdi, 21 desanm, 10:00 a.m. - 12:00 p.m., nan Legliz Sent Mari

Bookmark and Share