Search

St. Joseph

History

Well in keeping with the immigration trends of late 19th and early 20th centuries, Polish families began to populate the Rose city. Soon those families sought the ministrations of a priest who spoke their language and desired to assist them to maintain their cultural identity and traditions. It was thus that in 1904, Saint Joseph Parish in Norwich was established with its first pastor, Father John Ambot. Father Ambot was a Lithuanian priest who served the parish well by building a modest church. In 1911 he was succeeded by Father Ignatius Maciejewski, who soon added a school and a convent to be staffed by the Sisters of the Holy Family of Nazareth. 

Year 1962 was a moment in which St. Joseph community moved to the newly build church, where the parish worships together to this day. As the times were changing, so was the community. Embracing with heartfelt Polish hospitality not only  the new immigrants and their descendants, but also those who felt Polish at their hearts. As well as everyone who seeks God with sincere heart. Our church is small, but a strong community. We are rich not only with  history and tradition, but with vision for the future. Embracing the need of serving Christ in the least fortunate brothers and sisters of ours, we coexist with St. Vincent de Paul Place. So if you are looking for a spiritual home with a robust liturgical life,  and possibility of bringing change in the lives of the poor, as well as looking for a place where Polish traditions are alive and well along with plenty of delicious Polish food - come to St. Jospeh.

Historia parafii.

Początek polskiego osadnictwa w obrębie Norwich, CT datujemy na koniec XIX i początek XX wieku, kiedy to polskie rodziny zaczęły się osiedlać na obszarze Róży Nowej Anglii. Podobnie jak inne grupy etniczne w owym czasie, po zabezpieczeniu swoich podstawowych potrzeb mieszkalnych i podjęciu pracy w prężnie rozwijającym się przemyśle włókienniczym, Polacy w Norwich zaczęli starać się o erygowanie polskiej parafii. Tak oto w 1904 roku powstała Parafia pod wezwaniem Świętego Józefa, z księdzem Janem Ambot mianowanym na jej pierwszego proboszcza. Ksiądz Ambot był Litwinem mówiącym po polsku, czynnie wspierał podtrzymywanie kulturowej tożsamości polskich emigrantów i wybudował pierwszy drewniany budynek kościoła. Jego następcą był ksiądz Ignacy Maciejewski, który zapisał się w historii parafii jako budowniczy szkoły i konwentu sióstr Nazaretanek, które przez długie lata prowadziły polską szkołę parafialną. W 1962 roku wspólnota parafialna św. Józefa przeniosła się do nowego, murowanego kościoła, gdzie Służba Boża sprawowana jest do dzisiaj.

Wraz z upływem czasu, zmieniała się także nasza społeczność. Staliśmy się wspólnotą już nie tylko polskich emigrantów, pierwszego, drugiego czy trzeciego pokolenia, żyjących w USA, lecz z iście polską gościnnością przyjmowaliśmy i przyjmujemy wszystkich, którym polskość jest droga, a także każdego kto szuka Boga ze szczerym sercem.

Nasza wspólnota nie jest duża, ale za to ma mocne poczucie więzi. Jesteśmy bogaci nie tylko w tradycję i dumni z powodu naszej historii, ale mamy także wizję na czekającą nas przyszłość. Otwierając się na nauczanie Jana Pawła II o preferencyjnej opcji dla ubogich, koegzystujemy ze Stoważyszeniem Św. VIncentego a Paulo - posługującym ubogim, bezrobotnym i bezdomnym w naszym mieście. Jeżeli więc poszukujesz swojego duchowego domu, gdzie znajdziesz żywą Tradycję Liturgiczną, bogactwo polskiej kultury i zwyczajów, a także możliwość świadczenia pomocy Twoim ubogim braciom i siostrom, dołącz do nas!

Mass Times

Saturday 4:00 p.m. English

Sunday 8:30 a.m. English/Polish

Parish Staff

Parish Priests

Fr. Robert Washabaugh,
Fr. Tomasz Albrecht

Parish Secretary

Mrs. Lauren Pitkin
stjosephnorwich@yahoo.com
Phone: 860-887-1565

Secretary's Hours:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday

 9:00 am - 2:00 pm