Search

Announcements

Klas relijyon pou timoun ki nan klas primè yo, ki gen ladan timoun k ap prepare pou Premye komunyon, ap kòmanse byento! Ane sa a, ...

Read More >>>

¡Las clases de religión para niños en grados primarios, incluidos los niños que se preparan para la Primera Comunión, comenz...

Read More >>>

A Critical Need! We don’t have enough volunteers to count the Sunday collections. At present, on one or more Sundays each mo...

Read More >>>

Next Sunday, the Disciples of Mercy at the cluster churches of St. Joseph, St. Mary and Saints Peter and Paul will again collect n...

Read More >>>

Nuestra parroquia estas buscando a hermanos que están interesado en ayudar con ministerios en nuestra Iglesia currently. Todos ...

Read More >>>